การทำงานโดยสุจริตนั้นเป็นความดีงามอย่างนึงที่คนทุกคนควรทำ

มีเด็กหลายคนที่ปากแข็งไม่กล้ายอมรับความผิดที่ ตนเองได้ก่อไว้ พ่อแม่ไม่ควรไปลงโทษเขา แต่ควรหาทางให้ เขายอมรับผิดด้วยตนเองแต่โดยดี โดยการให้เหตุผลต่างๆ นานา จนเขาต้องยอมจำนน และยอมรับว่าเขามีความผิดจริง แล้วค่อยถามเขาว่าทำไมจึงแพยางโดนัท ไม่ยอมรับความจริง ไม่พูดความจริง เขาอาจจะให้เหตุผลว่า เขากลัวถูกทำโทษ พ่อแม่ต้องทำความ เข้าใจกับเขาเสียใหม่เรื่องการทำโทษ พูดถึงความรัก ความ ห่วงใยที่มีต่อเขา ให้เขาศรัทธาในตัวพ่อแม่ ให้เขาเชื่อว่าพ่อแม่ ไม่ได้เป็นผู้ที่ชอบทำโทษ ดุต่าว่ากล่าว แต่พ่อแม่เป็นผู้ที่นิยม เหตุผล ไม่ชอบใช้อารมณ์และความรุนแรงเมื่อลูกยอมรับในความผิดของตน พ่อแม่ต้องให้โอกาส ลูกได้แก่ไขตนเอง ไม่ควรลงโทษในทันที ลองถามเขาว่า เขามี หนทางแก่ไขอย่างไรบ้าง และจะต้องทำอย่างไร ในเมื่อเขาไม่ อยากให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคต ช่วยให้เขาไดิแกฝน แกวิธีคิด หาทางออกด้วยตนเอง ครั้งแรกอาจทำเพียงทำทัณฑ์บน คาด โทษเอาไว้ก็พอ และถามเขาว่าหากเขาทำผิดชํ้าแบบเดิมอีก เขา ควรจะถูกทำโทษหรือไม่ อย่างไร เพียงเท่านี้เขาก็จะเป็นคนที่มี ความมั่นใจ มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะพูดคุยทับพ่อแม่ได้ทุกเรื่อง มั่นใจที่จะแสดงความรับผิดชอบ ทับการกระทำของตนเองในทุกๆ เรื่องความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมทันของผู้คน ในสังคม เมื่อลูกเป็นคนที่กล้ายอมรับผิด มีความรับผิดชอบในการกระทำของตน สิ่งดีๆ ที่เขาจะได้รับตอบแทนมา อย่างเช่น เขาจะเปีนคนที่น่าเชื่อถือ มีผู้1คน’ใว้’วาง’ใจ และรักใคร่อย่างแท้จริง เมื่ออยู่โรงเรียนก็จะเป็นที่รักของเพื่อนๆ ครูบาอาจารย์ก็จะไว้ วางใจ มอบหมายงานที่สำคัญให้ทำอยู่เสมอ มีบุคลิกความเป็น ผู้นำ เมื่อเติบโตเขาก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่รักเขา น้อมชมชอบใน ตัวเขา เจ้านายก็รักใคร่ มีโอกาสก้าวไกลในตำแหน่งหน้าที่ มี ความมั่นคงในชีวิตได้ในที่สุดการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีมีนํ้าใจนั้น พ่อแม่ทุกคน สามารถทำได้ไม่ยากเลย เพียงใส่ใจทุกเรื่องราวในชีวิตประจำวัน พยายามสอดแทรกคำสอนทุกครั้งเมื่อพบเจอเรื่องราวต่างๆ ที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขา เรื่องราวดีๆ ที่สามารถ ขัดเกลาจิตใจของเขาให้เป็นคนดี มีความเอื้ออารีต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อที่เขาจะได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมสระน้ำเด็กได้อย่างมีความสุข วิธีการที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกเป็นคนดีนั้นมีอยู่มากมายหลาก หลายวิธีด้วยกัน ต่อไปนี้คือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การดูแลเด็กๆ โดยตรง ความซื่อสัตย์นั้นถือเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนควรมีอยู่ใน ตัวเอง ควรถือเป็นคุณธรรมประจำใจ   เพราะความซื่อสัตย์นั้น ช่วยจรรโลงสังคม จรรโลงโลกให้มีความสงบสุข อยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข ไม่มีคนที่คิดโกง หรือตั้งท่าคอยเอาเปรียบกัน มีความจริงใจ ใสสะอาด ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น การส่งเสริม ให้ลูกมีคุณธรรมข้อนี้ พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่ทำสวน ทางกับคำพูดที่ตัวเองพรื่าสอนลูก เช่น บอกว่าวันนี้จะพาไป เที่ยวสวนสนุกแต่ไม่พาไป โดยที่ไม่มีการอธิบายถึงสาเหตุ หรือ ให้ลูกกินยาที่ขมปี แต่ก็กลับบอกว่าหวาน สัญญาว่าจะให้ของ รางวัลบางอย่างแต่กัไม่ไดให้ ฯลฯการกระทำเช่นนี้ ทำให้ลูกเกิดความสับสน และเขายังจะ ขาดความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวพ่อแม่ด้วย เพราะว่าชอบพูดโกหก ทำให้เขาผิดหวังอยู่เสมอ การสัญญาว่าจะให้บางอย่างแล้วไม่ได้ ทำนั้น ทำให้เด็กรู้สึกว่าตนนั้นถูกทำร้ายจิตใจ หัวใจของเขาที่ เคยพองโตจะห่อเหี่ยวแห้งเฉา เขาจะไม่เชื่อพ่อแม่อีกเลย ลอง พยายามทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกโดยการพูดจริง ทำจริง ไม่สัญญาในสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ ห่วงยางเด็ก  เพื่อให้เขาได้ซึมซับ นำความ ดีเหล่านั้นไปไชได้จริงในชีวิตประจำวันลองหาหนังสือนิทานหรือ หนังสืออ่านเล่นของเด็กๆ ที่ส่งเสริมเรื่องคุณธรรม และความ ชื่อสัตย์มาอ่านให้เขาฟังก่อนนอน ก็จะสามารถช่วยให้เขา ซึมซับได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งหนังสือที่มีสาระดีๆ นั้นก็มีให้เลือก มากมายตามร้านหนังสือทั่วไป ที่อยากแนะนำก็อย่างเช่น นิทาน อีสป เพราะเนื้อเรื่องส่วนใหญ่จะสอดแทรกเรื่องความดี ความ ชื่อสัตย์ เอาไว้เสมอๆ

ห่วงยางเล่นน้ำ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s