การแต่งบ้านนั้นสิ่งที่ควรคำนึงถึงที่สุดคือประโยชน์ใช้สอย

ภายในบ้านควรสร้างบรรยากาศให้สบาย ๆ เหมาะสมกับ การเรียนรู้ อาจติดภาพโปสเตอร์ที่น่ารักสดใส ภาพโปสเตอร์ เรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และควรมีหนังสือที่มีเนื้อหาสาระที่มี ประโยชน์ มีรูปภาพประกอบที่สวยงาม เพื่อให้ลูกคันคว้าหา ความรู้ใส่คัว พ่อแม่อาจจะชวนลูกอ่าน หรืออ่านให้ลูกฟัง เพื่อ ส่งเสริมลักษณะนิสัยของเขาให้เป็นคนรักการอ่านเมื่อลูกยังเด็กพ่อแม่ควรอ่านนิทานให้ลูกฟังก่อนนอนการ ห่วงยางเด็ก  อ่านนิทานให้ลูกฟังนั้น เป็นการสื่อถึงสายใยที่ผูกพัน ความรัก ความห่วงใย ที่พ่อแม่มีกับลูกอย่างลึกซึ้ง เรื่องที่เลือกมาอ่านนั้น ควรเป็นเรื่องที่สนุก ตื่นเต้นน่าติดตาม หรืออาจเป็นเรื่องราวที่มี คติสอนใจ เมื่ออ่านจบแล้วก็ลองถามคำถามกับลูกให้ลูกได้ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจของลูก และอาจลองให้ลูกเล่าให้ฟังบ้าง เพื่อดูการพัฒนาการทางด้านภาษาของลูก หรือถ้าลูกอ่าน หนังสืออกแล้วก็ลองให้ลูกอ่านให้พ่อแม่ฟังบ้างการที่พ่อแม่รักลูก มอบความรัก ความห่วงหาอาทรให้ กับลูกนั้น เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนรู้ถึงสายใยความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ แล้ว แต่ความรักที่ให้ลูกแบบผิดๆภาษี นั้น อาจทำร้ายลูกได้โดยที่ พ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจ เช่น รักมากก็ตามใจมาก อยากได้อะไรก็หา มาให้ทุกอย่าง มี’ของใช้ฟุมเฟิอยต่างๆ เยอะแยะ รวมทั้งเสื้อผ้า อาภรณ์ที่มากมายเกินความจำเป็น การกระทำในลักษณะนี้ เป็นการสอนให้ลูกฟ่มเหืเอย เขาจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสิ่งของ เงินทองที่เสียไป ต้องมีความพอดี ใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สอนให้ลูก รู้จักคุณค่าของเงินทองและสิ่งของ การที่ลูกอยากไต้อะไรนั้น ต้องมีเงื่อนไข ห่วงยางเป่าลม  ไ ม่ใช่ไต้มาง่ายๆ ทุกอย่าง อาจต้องเก็บเงินชื้อ ของเองโดยประหยัดค่าขนมเอา หรืออาจต้องไปหารายไต้พิเศษลูกควรมีสิทธี่’คิดและตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ ด้วยตนเอง โดยอาจมีพ่อแม่คอยรับรู้ รับฟัง  และให้คำแนะนำบ้างในบาง โอกาส อิสระเสรีที่ควรให้ลูกได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง ก็มีด้งต่อไปนี้ อิสระทางการสีกษาและการเลือกอาชีพ ลูกทุกคนนั้นมีความสามารถ ความถนัด พรสวรรค์ที่ แตกต่างกัน ด้งนั้นจึงสมควรอย่างมากที่จะให้เด็กได้คิด ตัดสิน ใจเลือกเอาเอง ในวิชาที่เขาจะเข้าเรียน เขาจะได้กำหนด แนวทางในการเลือกงาน เลือกอาชีพด้วยตัวเองอีกด้วย พ่อแม่ บางคนอยากให้ลูกเป็นตำรวจ เป็นทหาร ก็บังคับให้ลูกเรียนใน โรงเรียนนายร้อย ให้เรียนในโรงเรียนเตรียมทหารแพยางคอ  โดยไม่ได้ ถามความคิดเห็นของลูกเลย พยายามเคี่ยวเข็ญลูกจนได้เข้า เรียนสมใจปรารถนาของตน สุดท้ายก็เรียนไม่จบ เรียนไม่ไหว หรือแม้จะเรียนจบแต่ลูกก็ทำงานอย่างไม่มีความสุขไปจนชั่วชีวิต ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อหน้าที่การงานของเขาอย่างแน่นอน สุดท้ายก็ ต้องลาออกในภายหลังอยู่ดี

ห่วงยางเล่นน้ำ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s