เด็กที่ฝึกฝนกับการเรียนบ่อยๆมักจะได้เปรียบกว่าเด็กอื่นๆที่ไม่ได้เรียน

สอนไหลูกนำสิงกี่เรียนรู้จากในห้อJเรียน บาไซ้นอก ห้องเรียน เด็กไทยส่วนมากมักจะถูกเด็กต่างชาติแซงหน้า นั่นเป็น เพราะอะไร? หลายคนก็บอกว่าเด็กฝรั่งเก่งกว่า บางคนก็ว่าเด็กฝรั่ง เรียนต่างจากเด็กไทย บ้างก็ว่ารัฐบาลของประเทศนั้นๆ ให้การสนับสนุน มากกว่า ทั้งหมดนั้นอาจจะมีส่วนที่จริงบ้างหรือไมจริงบ้าง แต่ที่แน่ๆ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สาเหตุหลักที่เป็นสาเหตุให้เด็กไทยล้เด็กฝรั่ง เรือยางไวนิล ไม่ได้เด็กไทยหลายคนได้รางวัลเหรียญทองโอลิมปิค ทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาบ้าง แต่สุดท้ายก็ได้รางวัลมา แต่กลับไม่มีผลงานที่ต่อเนื่องจาก ความรู้นั้น ต่างจากเด็กฝรั่งจบบ้างไมจบบ้างเรียนเอาเองบ้าง แต่กลับ เป็นเศรษฐีจากการทำกิจการต่างๆจากตัวอย่างที่เห็นเราพอจะสรุปว่า การศึกษาของไทยนั้นไม่ สนับสนุนให้เด็กนั้นนำความรู้ไปใช้จริง แต่นำความรู้ไปสอบเพื่อจะได้ เกรดดีๆ เท่านั้น พ่อแม่เองก็รู้สึกภูมิใจในเด็กที่เรียนได้คะแนนดี แต่ไม่ เคยถามลูกเลยว่า ความรู้ที่ลูกเรียนนั้นลูกเคยนำไปใช้หรือยัง ในที่สุด ความรู้ที่ไม่ถูกใช้ก็จะหายไปกับกาลเวลา ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกนั้นมีทั้งความเก่งและความดี ควรระลึก อยู่เสมอว่า สิ่งที่ลูกเรียนจากในห้องเรียนและเรียนจากพ่อแม่ ลูกได้นำ ไปใช้หรือยัง หลังจากที่ใช้แล้วมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้าง ในระยะแรกพ่อ แม่อาจจะต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นเสียก่อน ว่าความรู้ในห้องเรียน นั้นนำมาใช้นอกห้องเรียนได้อย่างไรอาจจะเริ่มจากสิ่งง่ายๆ อย่างการปลูกต้นไม้ ตามวิธีที่หนังสือ บอก แล้วให้ลูกคอยดูการเปลี่ยนแปลง ว่าตรงกับในหนังสือหรือไม่ในวันหนึ่งลูกๆ มีกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทำมากมาย แต่เขาอาจ ไม่รู้ว่าอะไรก่อนหรือหลังดี จนนำไปส่ความลับสนไม่เข้าใจ ปรับประยุกต์ ไม่เป็น จนในที่สุดอาจจะนำมาส่ความล้มเหลว ทำอะไรก็ไม่สำเร็จลัก อย่างการไม่รู้จักบริหารเวลาเช่นนี้ทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุและสร้าง ความไม่เป็นระเบียบ หากพ่อแม่ต้องการให้ลูกมีพฤติกรรมในเรื่องของ การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ก็ควรที่จะพิจารณาและสอนเขาให้ ลำดับความสำคัญว่าเรื่องใดต้องทำอย่าง “ด่วนที่สุด” จึงริบทำตอนนั้นในทันทีเรื่องใดที่ต้องทำอย่าง “ด่วน” จึงทำเป็นลำดับรองลงมา หลังจากที่ทำเรื่องด่วนที่สุดแล้วเรื่องใดที่ “ต้องทำ” ควรพิจารณาตามความเหมาะสม ว่า เรื่องใดต้องทำในช่วงเวลาที่มีเงื่อนไขเรื่องเวลากำหนดอย่างลดหลั่น กันไปเรื่องใดที่ “ค่อยๆ ทำไปอย่างสบายใจและไม่ต้องริบเร่ง”เรือยางสูบลม เรื่องเช่นนี้ ควรเกิดขึ้นกับงานอดิเรกที่สร้างความบันเทิง หรือพักผ่อน หย่อนใจเมื่อมีเวลาว่างหากพ่อแม่สอนให้เขาเรียนรู้ในสิ่งนี้ ด้วยการคอยเน้นยา อยู่เสมอ โดยบอกลูกว่าอะไรก่อนอะไรหลัง ด้วยการเขียนหรือพิมพ์ เอาไว้บนกระดาษ แล้วน่าไปติดข้างฝาในส่วนที่ลูกเห็นได้ง่ายๆ เดินผ่าน มาผ่านไปก็จะระลึกได้ และกันลืมซึ่งสิ่งที่เขียนในกระดาษต้องเขียนแต่โครงร่างใหญ่ๆ ส่วน ข้อปลีกย่อย ว่าเขาต้องทำอะไรบ้างนั้น ไม่ต้องเขียน ให้เขานึกเอาเอง จะได้เป็นการ‘ฝืกความคิดไปในตัว ได้แก่อะไรต้องทำด่วนสุด”อะไรต้องทำด่วน’’อะไรต้องทำ”อะไรค่อยๆ ทำไปก็ได้”เมื่อลูกๆ ได้เห็นก็จะไม่ลืมและจะระลึกได้  แม้กำลังทำสิ่งหนึ่ง อยู่ ก็จะคิดว่า ตกลงสิ่งที่ทำอยู่นั้น อยู่ในเกณฑ์ข้อใด จะได้รีบปรับตัว กลับมาทำในสิ่งที,ต้องทำก่อนในเวลานั้นย่อมมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในการใช้เวลาในการทำกิจกรรม ต่างๆ ได้สำเร็จอย่างแน่นอน แด่หากพ่อแม่ไม่ทำเซ่นนี้ ก็จะไม่มีอะไร มาเตือนเขา อาจทำให้ล่องลอย หลงลืมในสิ่งที่ต้องทำเมื่อลูกมีเชาหมายในการใช้เวลา ก็ควรสอนให้ลูก อดทนกำๆนสำเรๆตามเชาหมายทมีมื่อนเวลากำหนดเมื่องานที่วางแผนไว้ยังไม่เสร็จ ต้องสอนให้ลูก มุ่งมั่นบากบั่น มานะพยายาม ทำตามกำหนดเวลาที่เราวางแผนไว้ให้ได้ เมอ พ่อแม่นำสิ่งต่าง ๆ มาปลูกฝังบนตัวและหัวใจ ของลูก ไม่ว่าจะด้วยการบังตับ การตามใจ การให้เขามีโอกาส เลือกปฏิบัติ หรือตัดสินใจด้วยตัวเอง ผลทื่ออกมาจะได้งานศิลปะ ชั้นดี หรือผ้าขี้ริ้วเลอะสิ ผ้าเปีอนสิทื่ต้องนำไปซัก เรือยางลำใหญ่  จึงส่งผลต่อตัว เด็กการจะสร้างเด็กให้เป็นคนดี พ่อแม่ ครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะกำหนด บังคับ วางแนวทาง วาดทางเดินชีวิตของเด็กให้เป็นไปใน ด้านลบและบวก พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็ก เพื่อจะทำให้เขา เป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่ใช่คนที่สังคมหยามเหยียด ดูถูก หรือไม่ต้องการ

เรือยาง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s