การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวทำให้มีความรอบรู้ต่อสถานการณ์

หรือคุณพ่อคุณแม่สามารถให้เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้จาก การกระทำของตัวเองที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจจริง ว่าจะเกิดผลคุ้มค่า อย่างไรเมื่อประสบความสำเร็จดั่งที่ตั้งใจไว้ เซ่น เริ่มจากการให้เด็กๆ เรือยางไวนิล  นึกถึงความฝันอันใกล้ที่เขาอยากได้อยากมี อาจเป็นสิ่งของสักหนึ่งซิ้นที่ เด็กๆ สนใจ เซ่น เครื่องดนตรีเล็กๆ เป็นต้น คุณพ่อคุณแม่อาจพูดคุย ทำความเข้าใจกับลูกก่อน โดยอธิบายว่าเขาต้องวางแผนทางการเงิน อย่างไร ในครั้งแรกคุณพ่อคุณแม่อาจให้กำลังใจลูกด้วยการสัญญาว่า จะช่วยเขาหยอดกระปุกหากเขาตั้งใจจริง หรือมอบหมายงานง่ายๆ ที่ไม่ เกินความสามารถของลูกๆ ให้เขาทำเพื่อแลกกับเงินค่าจ้าง เพื่อเพิ่ม ซ่องทางให้เขาสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง และยังได้เรียนรู้คุณค่า ของเงินอีกด้วยคุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามที1จะคอยอธิบายว่าทำไมเขาจึง ต้องทำงาน ทำไมคุณพ่อคุณแม่จึงไม่ควักเงินในกระเป๋าเพื่อซื้อของสิ่ง นั้นให้แก่เขาในทันที ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานหนัก อย่างที่เขากำลังทำ เพื่อให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเหมือนที่เขากำลังทำอยู่ สิ่งสำคัญคือ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรทำให้เด็กๆ รู้สึกเกิดเป็นปมด้อยด้วย ความไม่เข้าใจ ว่าทำไมเขาถึงต้องเก็บเงินซื้อของที่เขาอยากได้ด้วยตัว เอง ดังนั้นสิ่งของบางอย่างที่จำเป็นและคุณพ่อคุณแม่เห็นสมควรก็ควร ซื้อให้ลูก หรือให้ของขวัญเป็นกำลังใจแก่เด็กๆ เมื่อถึงโอกาสอันควร การอธิบายให้เด็กๆ คิดไปเองต่างๆ นานา ก็จะเกิดเป็นข้อกังวลใจให้ เด็กๆ โดยผิดวัตถุประสงค์ที่เราต้องการอบรมลังสอนเขาได้ในที่สุดเมื่อคุณพ่อคุณแม่อธิบายและทำความเข้าใจกับลูกๆ ได้แล้ว สิ่งสำคัญต่อไปคือ  เรือยางสูบลม ช่วยลูกๆ วางแผนการเงินคร่าวๆ ว่าลูกๆ ต้องเก็บเงิน วันละเท่าไหร่ เป็นระยะเวลานานเท่าใดถึงสามารถเก็บเงินได้ครบตาม จำนวน เมื่อลูกๆ สามารถเก็บเงินได้สำเร็จตามระยะเวลาที่ได้ตั้งเป้าไว้ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรลืมที่จะกล่าวชมเชยในความพยายาม ให้เขาได้รับ รู้ว่าการกระทำของเขาเป็นเรื่องที่ดีและน่าภาคภูมิใจ ให้เขาได้รับรู้ว่าสิ่ง ที่เขาพยายามทำไม่ใช่เรื่องยากเย็นเกินความสามารถ หากเขามีความ ตั้งใจจริง ที่สำคัญคือ เด็กๆ จะได้เรียนรู้คุณค่าของเงินและรักษาของที่ เขาซื้อมาได้ด้วยตัวของเขาเองการเรียนรู้ด้วยตนเองในลักษณะนี้สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่เด็กๆ หลากหลายทาง อาทิเขาจะรู้สึกว่าต้องดูแลรักษาสิ่งของ ที่เขาแลกซื้อมาได้ด้วย ความพยายามของตนเองรู้จักเก็บหอมรอมรีบเงินทองอย่างเป็นระบบ ^ เรียนรู้วิธีการวางแผนใช้จ่ายเรียนรู้การตั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เรียนรู้ว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยความพยายามรู้จักอดทน และเรียนรู้ที่จะทำงาน เรือยางpvc เพื่อแลกมาซึ่งสิ่งที่ต้องการความต้อวการขอวมนบย์บมวันสินสุด แต่Kากใขัความ ต้อวการเป็นเครอวมีอในการเรมต้นขอวความพยายาม…เราก็จ:พบกับ ความHอมแวานขอวเส้นกาวสู่ความส้าเรจ”

เรือยาง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s