พีวีซีคือชิ้นส่วนที่ทำมาจากยางพารามีความคงทนและแข็งแรง

อาคันตุกะคนแรกทีพักบ้านบรรทมสินธุหรือ บ้านพิษญโลก ก็คือ นายสวามี สัตยานันนันทบุรี ผู้นำกู้ชาติอินเดีย จากอังกฤษซึ่งครอบครองประเทศอยู่ใน สมัยนั้นนอกจากในหลวง!ชกาลที่6 โปรดสร้างบ้านให้กับ มหาดเล็กคนโปรด ส่วนพระองค์คือพลตรีพระยาอนิรุทธเทวา  แพยางติดเครื่องยนต์ (ม.ล.พึ่น พึ่งบุญ) แล้ว ขณะ เดียวกัน พระองค์ ยังพระราชทาน บ้านนรสิงห์ให้แก่ พลเอกเจ้าพระยา รามราฆพ (ม.ล.เฟือ พึ่งบุญ) ผู้พี่ และพระราชทาน บ้านมนังคศิลา แก่มหา เสวกเอกพระยาอุดมราชกักดี (โถสุจริตกุล) อีกด้วยเนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นข้ารับใช้ที่มีความจงรักกักดีต่อมา หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ 2475 เจ้าของบ้านดัดสิน ใจขายบ้าน ให้แก่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในราคา 500,000 บาท โดยขอแบ่งที่ดินไว้ 2ธไร่ ซึ่งต่อมาได้ขายให้กับโรงพยาบาลมิชชั่น พอ เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 บ้านนี้ถูกใช้เป็นที่ทำการกรมประสานงานไทย-ญี่ปุน โดยเรียกชื่อตึกใหญ่ว่า “ตึกไทยพ้นธมิตร” และหลังลงครามโลกยุติ ได้ เปลี่ยนชื่อบ้านบรรทมสินธุเป็น “บ้านพิษณุโลก” ตามชื่อถนนที่ดัดผ่าน อาถรรพ์ บ้านพิษณุโลกซื้งเป็นยุคสมัยของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงคราม ท่านได้ ด้ดสินใจซื้อบ้าน นรสิงห์และบ้านพิษณุโลก ต่อจากเจ้าของเดิม โดย มีเจตนา เพอไม่ให้ญป่นซือไปเปนสถานทูต เนื่องจากบ้านหลิงนึ้ติ้งอย่ ใกล้กบ กองพันทหารราบที่ 3 ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำด้ญ รัฐบาล สมียมันได้ไซ้“บ้านนรสิงห์” เป็นทำเนียบร์ฐบาลภายใต่ซื้อ “ทำเนียบ สามัคคีชัย”สำหรับความเป็นมาของ สถานการณ์ที่จอมพลป. เข้าไปชื้อบ้าน บรรทมสินธุ้ หรือ บ้านพิษณุโลกไว้ เป็นสมบัติของราชการ เพราะ ญี่ปุน สนใจทีจะซือ ซึงมีสาเหตุมาจาก  เรือยางสองที่นั่ง  เมื่อครั้งที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง อุบ้ติ ขึ้น ญี่ปุนยกกองทัพเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อปลายปี 2484 เพื่อขอใช้ประเทศ ไทยผ่านไปสู่รบกับประเทศอังกฤษ ที่ประเทศพม่า มลายู โดยสมัยนั้น รัฐ บาลจอมพลป.จึงได้ตกลงกับญี่ปุนว่าจะร่วมรบ…ร่วมรุก กับญี่ปุน และเดิน เข้าสู่สงครามเอเชียมหาบูรพาในบันทึกระบุว่า ฝ่ายพันธมิตรจึงลิงเครื่องบิน B 24-25 มาทิ้งระเบิด ใลิกรุงเทพมหานคร จนทำให้กรุงเทพต้องพรางไฟ และติดตั้งไฟฉายยิงปตอ. ต่อสู่กับผู้,รุกราน ช่วงมันเกิดความชุลมุนโกลาหล โรงเรียน หน่วยงานราชการ ปิดทั้งหมด ประชาชนต้องพากันอพยพไปสู่หัวเมืองต่างๆ ไม,เว้นแม้แต่ พระยาอนิรุทธเทวา ที่พาครอบครัวอพยพทางเรือ  แพยางมือสอง ไปอยู่ที่วัดตำหมักเหนือ ซึ่งเลย ปากเกร็ด นนทบุรี ไปทางอยุธยาขณะนั้น บ้านบรรทมสินธุ หรือ บ้านพิษณุโลก จึงถูกใช้เป็นบ้านพัก รับรองทีหรูหรา สมเกียรติของนายพลโตโจ แห่งญี่ปุน รวมทั้งใช้เป็นกอง บัญชาการรบ ร่วมไทย-ญี่ปุนเพราะอยู่ใกล้กับทำเนียบรัฐบาล เมื่อพระยา อนืรุทธเห็นความจำเป็นของทางราชการและรัฐบาล จึงตัดสินใจขายในที่สุดอาถรรพ บ้านพิษณุโลก

เรือยาง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s