สารสกัดจากน้ำยางพารา สามารถนำมาผลิตเป็นยางต่างๆได้

การรู้เห็นปัจจุบันธรรม คือ การรู้ว่าโลกียธรรมและโลกุตรธรรมอยู่ที่เดียวก้นความหลงชีวิต คือ การยึดความคิดไว้เป็นตัวตนความรู้ชีวิต คือ การสักแต่ว่าคิด ไม่ยึดความคิดว่าเป็นตนและของตน
ความวางชีวิต คือ การรู้ซื่อๆ ว่า ความคิด (อุปาทานขันธ์บังสุญญตาโดยสัจจธรรมชีวิตทั้งหลายเป็นกระแสของเหตุปัจจัยที่อิงอาศัยก้นเป็นกรรมอยู่ชั่วขณะกรรมที่เป็นขณะทั้งหลาย มีไว้ให้รู้ ดูให้เห็นสระว่ายน้ำสูบลมให้เข้าใจสัจจภาวะกรรมที่เป็นขณะทั้งหลาย มิได้มีไว่ให้ยึด เช่น คิดว่ายึดไว้เพื่อแก้ไข เพื่อปรับปรุง เพื่อเปลี่ยนแปลง ตังความเป็นธรรมดาของโลกที่หลงยึดกรรมทั้งหลายทั้งปวง จึงเป็นตถาอยู่เช่นนั้นเองเขียนแล้วเหมือนเล่นคำ อ่านแล้วก็อาจเห็นแค่เป็นสำนวนอุปมาตังว่า นิพพานเป็นของได้เปล่า ไม่ต้องทำอุปมานี้ช่างดี ไม่ต่างจากการเป็นเจ้าของกระดาษและดินสอตำใครๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของกระดาษและดินสอตำได้มีคนไม่กี่คน ใช้กระดาษดินสอ สร้างศิลปกรรม สร้างวรรณกรรมสร้างค่านิยม เป็นอารยธรรมที่เป็นความคิดสร้างสรรค์คนส่วนมาก มองผ่านกระดาษขาว ดินสอดำ รวมทั้งสิ่งที่เปีนศิลปกรรม หรือวรรณกรรม อย่างไม่สนใจใยดีคนส่วนมาก จึงมองไม่เห็นโลกียธรรมสระน้ำเด็กโตและโลกุตรธรรมว่าเปีนของปรากฏขึ้นพร้อมกัน อยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ความพร้อมกันดุจดังอักษรถูกปันทีละตัว กลายเป็นคำ จากคำกลายเป็นประโยค จากประโยคกลายเป็นเรื่องราว จากเรื่องราวกลายเป็นวรรณกรรมการเขียนทีละคำ การอ่านทีละคำ จึงเป็นฃณิกวาทของจิต ขณิกวาทของการอ่านและการเขียนทีละคำ คือ ปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมมีอยู่ สระน้ำเด็กทรงกลมณ ที่ใด โลกสมมติและโลกปรมัตถ์ปรากฏพร้อมกันอดีตและอนาคตจะมาจากไหน ถ้าปัจจุบันธรรมปรากฏทุกคำอ่าน และทุกคำเขียนข้อความที่สังขารขึ้นโดยจิต จึงเป็นจิตตสังขารเช่นนั้นเองบทความทั้งสิบบทความที่ปรากฏในเล่มนี้ เป็นวรรณกรรมของการเปลี่ยนจาก “รู้” เป็น “คิด” และเปลี่ยนจาก สระว่ายน้ำเด็กในบ้าน“คิดเชิงลบ” เป็น“คิดเชิงบวก” จนสามารถรู้ “สักแต่ว่าคิด”ท่านอาจเริ่มต้นอ่านบทที,สิบก่อน เมื่อพอใจบทสรุปของบทไหนก็อ่านเอาความจากบทนั้นก่อนไม่จำเป็นต้องอ่านเรียงตามลำดับบางบทจะรู้สึกอ่านยาก เพราะมีคำบัญญตที่ไม่คุ้นหูมาก่อน ถ้าฝ่าการอุดดันนิยามศัพท์มาไต้ และพยายามเปลี่ยนความหมายของข้อความเป็นสภาวธรรม ก็จะไต้ความเข้าใจใหม่ ๆ

สระน้ำเป่าลม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s