ค่านิยมของสังคัมปัจจุบัน บ่อบอกอะไรได้หลายอย่าง

134479580897

ชีวิตของผู้มีปัญญา อยู่อย่างล้นโดษเรียบง่าย แท้จริงเป็นเพราะมีความสามารถในการเห็นชีวิตตรงความจริง หรือไม่ก็สามารถแก่ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชาญฉลาดสันโดษมิได้แปลว่าอยู่อย่างยากจนปราศจากหนทางที,จะพัฒนาชีวิต สันโดษคือความชาญฉลาดแววไว เห็นอะไรรู้เข้าใจความจริง สามารถประยุกต์สิ่งที่เห็นเพื่อความเป็นอนันต์เอนกประโยชน์ได้ รู้จักคิดรู้หยุดคิดเด็กสาวๆ ญี่ป่นสามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยหีบห่อหรือแพคกิ้งจากสิ่งที่เธอซื้อมาให้เป็นอนันตประโยชน์ได้ฉับพลัน แสดงว่า ความคิดประยุกต์ในสรรพสิ่งมีอยู่โดยอัดโนมิดตามความเป็นจริง การแพคกิ้งที่ดีเกิน สระน้ำเด็กมือสอง เน้นภาพลักษณ์ภายนอกให้กระตุ้นการต้ดสินใจซื้อ โดยแท้ที,จริงราคาแพคกิ้ง (หีบห่อ) นั้นแพงกว่าราคาของข้างในเสียอีก ถ้าผู้บริโภคมีการประยุกต์นำวัสดุที่หีบห่อไปใช้งานได้อีก นี่เรียกว่า “ความคิดได้เพราะประยุกต็ได้”คนไทยสุรุ่ยสุร่ายเพราะการทิ้งหีบห่อ แผ่นปลิวโฆษณาหนังสือพิมพ์โดยไม่มีใครได้ประโยชน์ราคาสุรุ่ยสุร่ายเซ่นนี้ควรทำวิจัยด้วยว่า เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ของรายจ่ายของคนในประเทศคนโบราณ’ไปพกบ้านไหน ได้ลองชิอาหารแปลกใหม่ จะรู้ทันทีว่า อาหารชนิดนั้นมีการใส่อะไร สระน้ำเป่าลมราคา หรือทำอะไรพิเศษ บางคนที่มีปฏิภาณสูงสามารถที่จะรู้วิธีปรับปรุง และเก็บรักษาอาหารให้ยาวนานน่าอัศจรรย็ใจว่า ในปัจจุบันมีอาหารเชิญชิมทุกวัน ตามรายการทีวีหนังสือพิมพ์นิตยสารถามว่า คนสมัยใหม่ไม่มีปฏิภาณจะดัดแปลงทำอะไรเองเลยหรือ จึงต้องใส่ข้อมูลเรื่องอาหาร แต่งหน้า แต่งผม ฯลฯกิจกรรมที่น่าจะเป็นภูมิปัญญาประจำมาออกรายการซํ้าแล้วซํ้าเล่าทั้งนี้เพราะการคิดได้ประยุกต์ได้แต่จะเป็นเรื่องสามัญปกติของชีวิตคิดได้ประยุกต์ได้ทางนามธรรม มีอยู่มากมายรอบตัวเรา (สระน้ำสูบลมขนาดใหญ่ นี่ภูมิปัญญาทั้งเดิมสิ้นซากไปจากหัวใจไทยแล้วหรือ) อันที,จริงไม่น่าจะต้องมีอะไรเรียนเพิ่มเติมอีก สิ่งที่รายล้อมชีวิตที่จะประยุกต์ได้มีมากมายอยู่แล้ว คิดได้ประยุกตัใดจึงหมายถึงปัญญา ที่เปีนคอนฟิกกูเรชันของจิตที่สามารถใช้ปฏิภาณเข้าใจการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ โดยอัตโนมัติ ผู้มีคอนฟิกกูเรซ้นของความคิดเซิงลบ คุ้นเคยก้บการบริโภค จะทอดทิ้งความจริงที่ประยุกต์ได้อย่างน่าเสียดาย นี่คือความเสียหายที่หาประมาณมิได้ของสังคมคิดได้เพราะวิเคราะห์ได้โดยทั่วไป การวิเคราะห์ หรือวินิจฉัย เรื่องราว เหตุการณ์ เพื่อจุดประสงค์อะไรสักอย่าง สระน้ำเด็กทรงสูง เรามักจะนึกถึงผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญในวิชานั้นคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญคือ แม่นนิยาม เข้าใจตรงประเด็น มีประสบการณ์ใช้เรื่องราวข้อมูลเหล่านั้นจนคุ้นเคยดี ในชีวิตปกติ เมื่อเจ็บปวยด้วยอาการต่างๆ เราก็จะไปหาแพทย์ ผู้ปวยตามโรงพยาบาลจะถูกวิเคราะห์แล้วนำเข้าหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค โรคพืชโรคสัตว์ ล้วนต้องการผูชำนาญการ ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการสืบสวนฆาตกรรม การก่อการร้าย การวิเคราะห์ กฎหมายของทนายความ ผชำนาญคดีแตกต่าง การวิเคราะห์สำนวนภาษาต่างๆเหล่านี้ ผู้ชำนาญการ หมายถึง ผู้ที่จดจำหลักการที่ผู้อื่นวางไว้ดีแล้วมีการวิเคราะห์อีกแบบหนึ่ง ที่อาศัยคอนฟิกกูเรชันของความคิดแบบบวมากเป็นพิเศษ เช่น ช่างทำผมบางคนสามารถวิเคราะห์ทรงผมให้รับหน้ากับลูกค้า ช่างตัดเสื้อผ้าสามารถตัดเสื้อให้

 

สระน้ำเด็ก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s